ZINGEN!


Zingen is gezond! Meerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat mensen die geregeld zingen minder vaak ziek zijn en positiever in het leven staan.
Zingen is ook leuk! Velen ondergaan de vreugde van het samen zingen in een koor tijdens wekelijkse repetities en geven zich daarin volledig.
Zingen houdt je scherp! Het musiceren spreekt op een speelse manier beide hersenhelften aan en een doorleefde ademhaling zorgt voor meer zuurstof in het bloed.
Zingen brengt je tot jezelf! De stem is het meest intieme, meest persoonlijke instrument dat wij tot onze beschikking hebben. Door het zingen geven wij een stem aan onszelf, zonder de ingewikkelde regels van het denken, maar direct vanuit onze beleving.
Tijdens de zangcursus van Arte Musica willen we de in ons verborgen rijkdom van de stem ontplooien door beheersing van de ademhaling, bevrijding van de resonans en verdieping van de muzikale voorstelling. We oefenen onze stem en zingen liederen (Renaissance, klassiek, modern) in koorverband.

Voor gedetailleerde informatie over de verschillende cursussen:

Cursussen

PaginaThumb